پنجره محوریupvc | سرادر

پنجره محوریupvc | یکی دیگر از مدل های پنجره دوجداره با بازشویی جذاب و زیبا ، پنجره دوجداره محوری است که از سبک های اروپایی است و در کشورهای اروپایی بسیار رایج و محبوب است. امروزه اما در کشور ما نیز بخصوص در خانه های ویلایی از پنجره های محوری استفاده می شود. یکی از مزایای […]

پنجره محوری upvc

پنجره محوری upvc پنجره دوجداره upvc محوری و ویژگی های آن یکی دیگر از مدل های پنجره دوجداره با بازشویی جذاب و زیبا ، پنجره دوجداره محوری است که از سبک های اروپایی است و در کشورهای اروپایی بسیار رایج و محبوب است. امروزه اما در کشور ما نیز بخصوص در خانه های ویلایی از پنجره های […]