نمای اسپایدر

نمای اسپایدر-مزایا معایب| سرادر

نمای اسپایدر-مزایا معایب نمای اسپایدر-مزایا معایب نمای اسپایدر |سرادر در واقع یک نوع از نما های امروزی و مدرن شیشه ای می باشد. در این نوع از نما شیشه اسپایدر موجود با اتصالات نقطه ای به سازه مورد نظر متصل می شود. در نمای اسپایدری به هیچ عنوان از سازه های افقی و یا عمودی […]