پنجره دوجداره کلنگی

پنجره دوجداره کلنگی پنجره دوجداره upvc با بازشوی کلنگی و سایبانی امروزه بیشتر خانه ها دارای پنجره های upvc دوجداره اند ، که انواع مختلف بازشوها و طرح های آن به کار می روند. تنوع زیاد نوع بازشو پنجره های upvc سبب شده تا افراد با هر سلیقه ای و با هر نوع ساختمان و […]