درب اتوماتیک پارکینگ

درب اتوماتیک پارکینگ ( تک لنگه ) درب اتوماتیک پارکینگ | از یک لنگه درب تشکیل شده که به طرف راست یا چپ باز می شود. درب های تک لنگه یک فضای نود درجه ای را کاملا باز می نماید و امکان رفت و آمد اتومبیل را در مسیر پارکینگ راحت تر می کند.باید اضافه […]