نمای لامل چیست؟ | سرادر

لامل چیست ؟ نمای لامل چیست | حتما در شهر های بزرگی همچون تهران .مشهد ،شیراز و دیگر کلان شهر ها ،ساختمان های بزرگ با نمای شیشه ای را دیده اید. که در آن ، شیشه ها توسط سازه هایی آلومینیومی در کنار یکدیگر به صورت منظم چیده شده اند. در اصطلاح به این نماها […]