نرده استیل | سرادر

نرده استیل | سرادر . هر آپارتمانی که ساخته می شود دارای بالکن یا تراس می باشد تراس برای هر واحد محلی است که نور را وارد خانه می کند ولی باید محیط بالکن به صورتی باشد که در صورت قرار گرفتن در آن حس امنیت و حفاظت در آن وجود داشته باشد. از این […]