پنجره فرانسوی

درب و پنجره فرانسوی دوجداره UPVC چیست؟|سرادر

معرفی درب و پنجره فرانسوی معرفی درب پنجره فرانسوی|اگر به فکر خرید درب و پنجره فرانسوی برای خانه خود هستید، در این مطلب برای شما از این نوع پنجره ها صحبت می کنیم. درب و پنجره های فرانسوی ظریف هستند .و باعث بهبود عملکرد خانه شما خواهد شد. پنجره دوجداره فرانسوی (دولنگه بازشو) یکی از […]

درب و پنجره فرانسوی دوجداره UPVC

درب و پنجره فرانسوی دوجداره UPVC درب و پنجره فرانسوی دوجداره UPVC در وسط بدون ستون هستند و موليونی در وسط پنجره قرار نمی گيرد. در این حالت دو لنگه بازشوی پنجره در دو محور عمودی مقابل هم باز می شود، این مدل پنجره به سبب نوع بازشو در حالت بدون ستون فضای خوبی را برای شما […]