درب اتوماتیک شیشه ای (کشویی)

درب اتوماتیک کشویی جزو رایج‌ ترین نوع درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای می‌باشد که به لحاظ عملکرد ساده و نصب و کاربری آسان در مکان‌های پرتردد مانند بانک ها و ساختمان های تجاری مورداستفاده قرار می‌گیرد و میتواند حجم بالایی از ترافیک رفت و آمد را به راحتی پشتیبانی کند و به ‌صورت کشویی باز و بسته می‌شوند.

این درب ها یكی از ساده ترین و پر مصرفترین نوع درب های اتوماتیک نفر رو می باشند كه به علت حركت خطی و حداقل نیاز به فضا موجب استفاده بهینه از فضای موجود فروشگاه ها و اماكن عمومی می گردند.

 

در حالت استاندارد درب‌های کشویی اتوماتیک دارای ۲ لنگه ثابت و متحرک می‌باشند که با توجه به محل نصب امکان کم کردن لنگه‌های ثابت و متحرک نیز وجود خواهد داشت.

با توجه به کاربری ساده درب‌های اتوماتیک کشویی استفاده از آن‌ها بسیار رایج است و حتی میتوان برای آن چندین لنگه ثابت نیز در نظر گرفت.

این درب ها برای نصب به حداقل تخریب و امور اینچنینی نیازمندند و به راحتی و سرعت قابل نصب و راه اندازی می باشند.

در بیشتر ورودی ها این درب ها معمولاً به صورت دولنگه ثابت و دو لنگه متحرك قابل اجرا می باشند ولی در صورت نیاز می توان به صورت یك لنگه ثابت و یك لنگه متحرك و یا دو لنگه محرك بدون لنگه ثابت و تك لنگه متحرك بدون لنگه ثابت اجرا نمود كه دو نمونه آخر بیشتر در مكانهایی كه امكان حركت درب ها بر روی دیوار امكان پذیر باشد قابل ارائه می باشند.